Usein kysyttyä sähköautoilusta

Mitä haluaisit tietää?

Sähköautoilu ja erityisesti sähköauton lataamiseen liittyvät asiat ovat monelle vielä uutta. Koostimme useimmin meiltä kysytyt kysymykset yhteen pakettiin ja vastasimme niihin.

Kotilatauslaitteet ja laitteen verokohtelu

Mitä kotilataaminen tarkoittaa? Kotilataamisella tarkoitetaan työsuhdeautoilijan kotona tai taloyhtiön parkkipaikalla tapahtuvaa latausta.Mistä kotilatauslaitteen voi tilata? Kotilatauslaitteita on tarjolla paljon erilaisia eri laitetoimittajilta. Jos kotilatauslaite halutaan osaksi auton verotusarvoa, tulee laite hankkia kumppaniltamme tai autoliikkeestä auton tilauksen yhteydessä.Millaisen kotilatauslaitteen tarvitsen? Kotilatauslaitteita on saatavana monilla eri ominaisuuksilla. Käyttöetulainen voi hankkia latauslaitteen vapaasti omien tarpeiden mukaan. Huomioiden kuitenkin sen, että jos laturi halutaan osaksi verotusarvoa, tulee laite hankkia autotilauksen yhteydessä laitekumppaniltamme tai autoliikkeestä. Vapaaetulainen tarvitsee ns. Älykkään kotilatauslaitteen, jotta sähkön laskutus ja hyvitys pystytään toteuttamaan. Laite tulee niin ikään hankkia auton tilauksen yhetydessä laitekumppaniltamme. Mikä on älykäs kotilatauslaite? Auton latauslaite, jolla pystytään mittaamaan, raportoimaan ja laskuttamaan kotona ladattu sähkö työnantajalta leasingyhtiön kautta. Laitteessa on sim-kortti ja modeemi, jotka mahdollistavat tiedon siirron ja etähallinnan. Lataus käynnistetään latauslaitteella tai applikaatiolla, näin voidaan ohjata pelkät työsuhdeauton lataukset työnantajalle. Latausavaimella/-applikaatiolla voi ladata myös palveluntuottajan julkisissa latauspisteissä kotilatauksen lisäksi. Älykäs kotilatauslaite on vapaaetulaisen laite, käyttöetulainen ei hyödy älystä koska maksaa kotona lataamansa sähkön joka tapauksessa itse.Olen hankkimassa ladattavaa autoa työsuhdeautoksi. Miksi tarvitsisin kotilatauslaitteen, jos voin ladata autoa normaalista pistorasiasta ja maksan itse lataussähkön joka tapauksessa? SESKOn (sähköteknisen alan standardointijärjestö) mukaan nykyiset lämmityspistorasiat ja muut kotitalouspistorasiat eivät sovellu pitkäaikaiseen suuritehoiseen lataukseen teknisten rajoitusten vuoksi. Autojen lataamiseen on käytettävä niiden lataamiseen suunniteltuja tai muutoin latauskäyttöön sopiviksi todettuja latauspisteitä. Katso SESKOn lataussuositukset [täältä](targetBlank:https://www.sesko.fi/standardit/standardoinnin_aihealueita/sahkoautot_ja_latausjarjestelmat/lataussuositus). Noudata aina latausjohdon, auton ja latausaseman valmistajan käyttöohjetta. Vakuutusyhtiöt voivat asettaa vakuutusehdoissaan lisävaatimuksia kotitalouspistorasian käytölle auton lataamiseen.Jatkuuko laitteen käsittely lisävarusteena autolta toiselle? Eli jos liisaan kolmannen auton Drivalialta, niin maksetaanko jatkuvasti kaikkien kohdalla korotettua verotusarvoa? Laitetta ei voi siirtää toisen auton verotusarvolle. Työsuhdeauton vaihtuessa kotilatauslaitetta ei lisätä uuden työsuhdeauton verotusarvoon lisävarusteena. Tämä on myös verottajan linjaus. Kun laitetta ei enää veroteta osana auton verotusarvoa, käyttäjän tulee lunastaa laite itselleen työnantajalta käypään hintaan. Jos kyseessä on älylaite ja käyttäjällä vapaa autoetu, niin kotilatauslaskut voidaan ohjata edelleen Drivaliaan. Jos minulle ei tule uutta autoa Drivalian kautta, mitä latauslaitteelle sitten tapahtuu? Latauslaite jää käyttäjälle, hänen tulee maksaa laitteesta työnantajalleen käypä arvo sen jälkeen, kun ei maksa enää verotusarvoa laitteesta. Jos kyseessä on älylaite ja laskutuksen ohjausta ei enää tarvita, niin älylaite toimii edelleen auton lataamiseen. Eli hallintapalvelu katkaistaan ja laite toimii kuten käyttöetulaisen laite. Jos älylaitteen laskutuksen ohjaus -ominaisuus halutaan säilyttää, niin auton käyttäjä/työnantaja/joku muu taho voi solmia oman hallintasopimuksen laitetoimittajan tai haluamansa operaattorin kanssa. Onko latauslaitteessa dynaamista kuormanhallintaa? Latauslaitteen teho määritellään kiinteistöön soveltuvaksi asennusvaiheessa. Käyttöetulaisen laitteessa käyttäjällä on mahdollisuus myöhemmin säätää maksimi lataustehoa bluetooth-applikaatiota hyödyntämällä. Älylaitteessa on valmius dynaamiselle kuormanhallinnalle. Ominaisuuden käyttöönoton edellyttää erillisen mittauksen asentamista kiinteistön pääkeskukselle. Tästä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat keskimäärin 500 – 700 € välillä. Kyseessä on kertainvestointi, joka saattaa olla hyvinkin tarpeellinen käyttäjälle, jolla normaalikulutus kiinteistössä ei mahdollista tehokasta lataamista.

Lataussähkön laskutus (kotilataus)

Miten saan kotilatauslaitteella ladatun sähkön kustannukset takaisin? Kotilatauslaite on liitetty kuljettajan omaan tai taloyhtiön laskutukseen, jolloin sähkö maksetaan normaalin sähkölaskun yhteydessä suoraan sähköyhtiölle.Miten haen hyvitykset kotona ladatusta sähköstä? Hyvityksen saamiseksi kotilatauslaite tulee olla Drivalian kumppanin älylaite. Tälloin kumppani hyvittää älylaitteen datan perusteella ladatun sähkön määrää vastaavan hinnan suoraan kuljettajan pankkitilille kerran kuukaudessa.Mihin hinta korjataan ja miten se määritellään? Kotilataaja tallentaa hinnan palveluntarjoajan applikaatioon. Hinta tulee olla tallennettuna ennen latauksen aloitusta. Vapaaetulainen määrittelee itse kotona lataamalleen sähkölle hinnan. Verottajan mukaan hinta tulee perustua todelliseen käyttäjän kotisähköstään maksamaan hintaan (hinnan määrittelyssä voi huomioida kwh-perusteisen sähkön ja siirron hinnat, ei kiinteitä kk-maksuja).Minulla on pörssisähkösopimus. Miten määrittelen hinnan? Verottajan ohjeen mukaisesti hinta tulee perustua todelliseen kuluun, joten pörssisähkösopimuksella hinta tulee muuttaa palveluntarjoajan applikaatioon aina pörssisähkön hinnan mukaiseksi ennen latauksen aloittamista. Taloyhtiössämme on latausmahdollisuus ja latauspisteissä mittarit, taloyhtiö laskuttaa sähkön ladattujen kilowattien perusteella. Minulla on vapaaetu, voinko pyytää taloyhtiötä ohjaamaan latauslaskuni Drivaliaan?  Sähkönlatauslaskujen osalta otamme vastaan vain yritysten tai taloyhtiöiden lähettämiä laskuja, jotka täyttävät yleiset laskuvaatimuksemme. Latauslaskujen tulee perustua mitattuihin latauksiin ja auton käyttäjä vastaa siitä, että laskutettavat lataukset koskevat vain käyttäjän työsuhdeautoa. Laskun liitteissä tulee olla eriteltynä rekisterinumero, latauksen paikka & ajanjakso, ladattu sähkö (kWh), summa ja alv peruste. Laskutus tulee tapahtua mahdollisimman pian latauspäivästä, kuitenkin viimeistään 3 kk tapahtumapäivän jälkeen. Edellytys menettelylle on, että yrityksesi autopolitiikka mahdollistaa tämän. Taloyhtiössämme on latausmahdollisuus, mutta latauspisteissä ei ole mittareita. Latauspisteitä voi käyttää kiinteää kk-veloitusta vastaan. Voinko ohjata kk-veloituksen Drivaliaan? Vastikeperusteisia maksuja emme valitettavasti voi käsitellä, mikäli lataus ei perustu mitattuun dataan. Tällöin verottajan vaatimukset latauksen mitattavuudesta ei täyty.Taloudessa on työsuhdeauto vapaalla autoedulla ja toinen auto oma. Molempia autoja ladataan älykkäässä latauslaitteessa. Miten saan käyttöön oman tilin/tilaan latausavaimen perheen omalle autolle, jonka latauslaskut maksamme itse? Veloituksetonta latausta varten tulee perustaa erillinen käyttäjätili rekisteröitymällä PlugitCloud (app.plugitcloud.com) palveluun ja sopimalla käyttöoikeudesta Plugitin asiakaspalvelun kanssa.

Kotilatauslaitteen asennus

Olen hankkimassa ladattavaa autoa työsuhdeautoksi ja tarvitsen kotilatauslaitteen. Mistä tiedän, onko se mahdollista asentaa? Drivalian sopimuskumppani soittaa sinulle ja tekee esikartoituksen asennuksesta puhelimitse. Mikäli asut taloyhtiössä, esikartoituksen yhteydessä käydään läpi myös tarvittavat dokumentit taloyhtiön hallitukselta. Drivalian latauspaketin hintaan sisältyy perusasennus. Mitä tämä kattaa? Asennus tarkoittaa kotilatauslaitteen ja vikavirtasuojan perusasennusta sisältäen alla listatut tehtävät. Perusasennuksen ulkopuoliset työt ja tarvikkeet laitetoimittaja veloittaa suoraan käyttäjältä, ellei toisin ole sovittu asiakkaan autopolitiikassa. - Kotilatauslaitteen pinta-asennus (asennus seinään) - Kotilatauslaitteelle tarvittava pinta-asennettava syöttökaapeli, max. 15 m (kaapeloitava suoraan sähkökeskukselta) - Läpivienti puurakenteeseen (betoniseinien läpiviennit veloitetaan erikseen) - Tarvittavat pinta-asennustarvikkeet - Edellä mainittujen tarvikkeiden sähköasennustyö - Kotilatauslaitteen sähkönsyötön kytkeminen kiinteistön sähkökeskukseen - Kytkeminen vapaaseen sulakkeeseen - Käyttöönottotarkastus ja dokumentointi - Käyttö- ja huoltokoulutus käyttäjälle Hankin latauslaitteen auton lisävarusteeksi, mutta laitteen asennuksen maksan ja hankin itse. Mitä minun tulee huomioida? Latausasema on sähkölaite, jonka asentaminen edellyttää asiantuntijatyötä. Asennukselle tulee tehdä sähköturvallisuuslain edellyttämä käyttöönottotarkastus. Jos laite on hankittu Drivalian kumppanin kautta, käyttöönottotarkastustodistus ja asennusyhtiön nimi & y-tunnus tulee toimittaa laitetoimittajalle laitteen takuun säilymisen varmistamiseksi. Tämä korostuu erityisesti älylaitteiden osalta joiden palvelutuotanto on riippuvainen siitä että laite on asennettu oikein. Hankin latauslaitteen autoliikkeen kautta, voiko asennuksen laskuttaa Drivaliasta? Jos latauslaite ja asennus hankitaan autoliikkeen kautta, ja autopolitiikka sallii tämän, niin laite ja asennus voidaan laskuttaa Drivaliasta kun laskuttaja on autoliike. Drivalia käsittelee laitetoimittajakumppanien ja autoliikkeiden kautta tulleet asennuslaskut. 

Julkinen lataaminen 

Mitä julkinen lataaminen tarkoittaa? Julkisella lataamisella tarkoitetaan yleisiä latauspisteitä, jotka ovat kaikkien sähköautoilijoiden käytössä. Esimerkiksi katujen varsilla, parkkipaikoilla ja parkkihalleissa olevat latauspisteet.Mistä tunnistan julkiset latauspisteet? Latauspalvelun tarjoajan applikaatiossa on myös latauskartta, josta voit helposti hakea lähimmän julkisen latauspisteen ja sen hinnan.Miten julkinen lataaminen toimii? Lataaminen voidaan aloittaa ja maksaa palveluntarjoajan applikaatiolla tai RFID-tunnisteella (latausavain).Minulla on vapaa autoetu, miten maksan julkisen lataamisen? Julkisissa latauspisteissä ladattu sähkö on osa vapaata autoetua. Latausten maksaminen onnistuu Drivalian kautta tilatulla lataustillillä tai RFID tunnisteella. Tällöin kulut ohjautuu osaksi auton leasingsopimusta.Minulla on käyttöetu. Miten maksan julkiset lataamiset? Käyttöetulainen maksaa latauksensa itse haluamansa palveluntajoajan applikaatiolla tai RFID tunnisteella. Työnantaja voi halutessaan tarjota sähkönlatausedun julkisissa latauspisteissä verovapaasti vuosina 2021–2025 myös käyttöetulaisille. Tämä kannattaa varmistaa yityksen auto-ohjeista. Jouduin lataamaan autoani paikassa, johon minulla oleva applikaatio / RFID tunniste ei käy tai lataaminen ei muusta syystä näillä onnistu ja maksoin latauksen itse. Miten saa kustannukset Drivalian maksettavaksi? Voit laskuttaa itse maksamasi sähkölataukset Drivalialta verkkosivuilta löytyvän kululaskupohjan avulla. Laskun liitteeksi edellytämme palveluntarjoajan kuittia, josta selviää auton, latauksen paikka & ajanjakso, ladattu sähkö (kWh), summa ja alv peruste. Auton käyttäjä vastaa siitä, että lataukset koskevat vain käyttäjän työsuhdeautoa.

Etkö löytänyt etsimääsi?    

 Ota meihin yhteyttä - autamme sinua sähköautoiluun liittyvissä kysymyksissä.