Drivalia Lease Finland Oy:n verkkosivuston käyttöehdot

Verkkosivusto www.drivalia.fi (Verkkosivusto) ja sen sisältö ovat Drivalia Lease Finland Oy:n, PL 220, 02601 Espoo (Drivalia) omaisuutta ja hallinnoimia. Jos sinulla on kysymyksiä tai valituksia tästä Verkkosivustosta, ota meihin yhteyttä tällä Verkkosivustolla olevien yhteystietojen avulla tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info.fi@drivalia.com. ​ **1 SOVELLETTAVUUS ** 1.1. Nämä käyttöehdot (Käyttöehdot) koskevat vierailuasi ja tämän Verkkosivuston käyttöäsi sekä kaikkia tietoja, suosituksia ja/tai palveluja, jotka sinulle tarjotaan tai tämän sivuston kautta (Tiedot). Jos tiettyjen tuotteiden ja palveluiden ehtojen sekä näiden Käyttöehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan tiettyjä tuotteita ja palveluita koskevia ehtoja.

1.2. Avaamalla tai käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt Käyttöehtojemme sovellettavuuden. Näitä Käyttöehtoja voidaan muuttaa ajan myötä. Sivuston käyttäjiä kehotetaan lukemaan säännöllisesti Käyttöehtoja mahdollisia muutoksia varten.

1.3. Näitä Käyttöehtoja muutettiin viimeksi 3.6.2022.

2 TIEDOT JA VASTUU

2.1. Drivalia valvoo ja ylläpitää tätä Verkkosivustoa Suomesta eikä anna mitään vakuutuksia siitä, että tällä Verkkosivustolla olevat tai sen kautta annetut tiedot ovat asianmukaisia tai saatavilla käytettäväksi muissa paikoissa. Jos käytät tätä verkkosivustoa muista paikoista, olet vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta.

2.2. Tiedot ovat vain yleisiä tiedoksiantoja, eivätkä ne muodosta neuvoja. Drivalia pitää tällä Verkkosivustolla olevat Tiedot ja sen sisällön oikeina ja kohtuudella ajan tasalla, mutta ei takaa, että Verkkosivusto ja/tai Tiedot olisivat virheettömiä ja viattomia, tai, etteikö Verkkosivulla olisi haittaohjelmia ja viruksia tai että Verkkosivusto ja/tai Tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja tarkkoja.

2.3. Drivalia ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat Verkkosivuston käytöstä (tai kyvyttömyydestä käyttää Verkkosivua), mukaan lukien haittaohjelmista, viruksista, tai Verkkosivuston Tietojen virheellisyyksistä tai epätäydellisyyksistä aiheutuneista vahingoista, ellei tällainen vahinko ole suoraan seurausta jostain Drivalian tahallisesta väärinkäytöksestä tai törkeästä huolimattomuudesta.

2.4. Drivalia ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat sähköisten viestintävälineiden käytöstä tämän Verkkosivuston kanssa (tai kyvyttömyydestä käyttää), mukaan lukien - mutta ei rajoittuen - vahinkoihin, jotka johtuvat sähköisen viestinnän toimituksen epäonnistumisesta tai viivästymisestä, kuuntelusta tai sähköisen viestinnän manipuloinnista kolmansien osapuolten tai käytettyjen tietokoneohjelmien toimesta sähköiseen viestintään ja virusten siirtoon.

2.5. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden poissulkemista tai rajoittamista tai vastuun poissulkemista tietyistä vahingoista. Näin ollen jotkin vastuuvapauslausekkeet ja vastuunrajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Siltä osin kuin Drivalia ei voi sovellettavan lain mukaan kieltäytyä mistään implisiittisestä vakuutuksesta tai rajoittaa vastuitaan, tällaisen implisiittisen vakuutuksen laajuus ja kesto ja Drivalian vastuun laajuus on sovellettavan lain vähimmäisvaatimus.

2.6. Drivalia ei ole vastuussa mistään Verkkosivuston ja niiden sisältämien tietojen välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksistä, tulojen menetyksestä, liikearvon menetyksestä, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksistä tai muistakaan taloudellisista menetyksistä. Drivalia ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat sen Verkkosivuilla tarjotusta palvelusta tai sen keskeytymisestä, kuten viivästyksistä, tulojen menetyksestä, liikearvon menetyksestä, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä tai muistakaan taloudellisista menetyksistä. Drivalian vastuu on vähintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

3 LINKITETYT SIVUSTOT

3.1. Tämä Verkkosivusto sisältää linkkejä ulkoisiin internet-sivustoihin. Drivalia ei ole vastuussa tälle sivustolle linkitettyjen tai tältä sivustolta linkitettyjen Internet-sivustojen käytöstä tai sisällöstä. Tietosuojaselosteemme ja evästekäytäntömme eivät koske henkilötietojesi keräämistä ja käsittelyä tietoja tällaisilla ulkoisilla sivustoilla tai niiden kautta.

4 TIETOSUOJA- JA EVÄSTESELOSTE

Drivalia kerää ja käsittelee Verkkosivuston vierailijoiden henkilötietoja Tietosuojaselosteensa (linkki) ja Evästekäytänönsä (linkki) mukaisesti. Nämä asiakirjat ovat osa näitä Käyttöehtoja sellaisena kuin ne ovat kulloinkin saatavilla.

5 IMMATERIAALIOIKEUDET

5.1. Ellei toisin mainita, kaikki oikeudet tähän Verkkosivustoon ja Tietoihin, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Drivalian tai sen lisenssinantajien omistuksessa. Käyttäjillä on oikeus lukea Verkkosivustoa ja Tietoja sekä tehdä niistä kopioita omaan käyttöönsä esimerkiksi tulostamalla tai varastoimalla. Kaikki muu Verkkosivuston tai Tietojen käyttö, esimerkiksi Drivalian verkkosivuston (osan siitä) tallentaminen tai jäljentäminen missä tahansa ulkoisessa internet-sivustossa, on kielletty ilman Drivalian nimenomaista lupaa. Näytön haravointi (tai verkkoharavointi) on kiellettyä ilman Drivalian nimenomaista kirjallista lupaa.

5.2. ”Tavaramerkit” ovat Drivalian rekisteröityjä tavaramerkkejä.

6 PYYTÄMÄTTÖMÄT IDEAT

6.1. Jos julkaiset pyytämättömiä ideoita ja/tai materiaaleja, jotka koostuvat tekstistä, kuvista, äänistä, ohjelmistoista, tiedoista tai muusta (Materiaalit) tällä Verkkosivustolla tai lähetät ne Drivalialle sähköpostitse tai muuten, Drivalialla on oikeus käyttää, kopioida ja/tai kaupallisesti hyödyntää tällaisia Materiaaleja täysimääräisesti ja maksutta eikä Drivalia ole sidottu mihinkään luottamusvelvollisuuteen koskien tällaisia Materiaaleja.

6.2. Täten vapautat (ja otat vastataksesi) Drivalian kaikista Materiaalin käytöstä ja/tai hyödyntämisestä johtuvista kanteista, vaateista ja vastuista liittyen Drivalian kärsimään, aiheuttamaan tai ylläpitämään Materiaalin käyttöön ja/tai hyödyntämiseen, joka loukkaa kolmannen osapuolen (immateriaali)oikeuksia tai on muuten lainvastaista kolmatta osapuolta kohtaan.

7 EHTOJEN ITSENÄISYYS

Jos nämä Käyttöehdot ovat tai tulevat osittain mitättömiksi, jäljelle jäänyt osa sitoo edelleen Osapuolia. Osapuolet korvaavat mitättömän osan ehdoilla, jotka ovat voimassa ja joilla on mahdollisimman pitkälle mitätöntä osaa vastaavat oikeusvaikutukset, ottaen huomioon näiden Käyttöehtojen sisältö ja tarkoitus.

8 VERKKOVIESTINTÄ

Drivalialle sähköpostitse lähettämäsi viestit eivät välttämättä ole turvallisia. Drivalia suosittelee, että et lähetä Drivalialle luottamuksellisia tietoja sähköpostitse. Jos päätät lähettää sähköpostiviestejä Drivalialle, hyväksyt riskin, että kolmas osapuoli voi siepata, väärinkäyttää tai muuttaa niitä.

9 SOVELTUVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

9.1. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan yksinomaan Suomen lakia huomioiden kuitenkin, että Verkkosivustoa käyttävät kuluttajat voivat silti luottaa kuluttajaa suojeleviin pakollisiin säännöksiin. kotimaansa lakien mukaisesti. Drivalia tarjoaa tätä verkkosivustoa lähtökohtaisesti vain Suomessa tai muissa erikseen päättämissään maissa.

9.2. Kaikki näihin Käyttöehtoihin liittyvät kiistat, mukaan lukien kiistat, jotka koskevat Käyttöehtojen olemassaoloa ja pätevyyttä ratkaisee yksinomaan Helsingin toimivaltainen tuomioistuin, huomioiden kuitenkin, että kuluttajat voivat myös nostaa riita-asioita liittyen näihin Käyttöehtoihin hänen kotipaikkansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

9.3. Mikäli näiden Käyttöehtojen eri kieliversioiden välillä on ristiriitoja tai eroavaisuuksia tulkinnassa, suomenkielinen versio on ensisijainen.

Copyright © Drivalia Lease Finland Oy