Yksityisleasingin hiljainen nousu Suomessa: Miksi autokaupassa osamaksu vie, ja yksityisleasing vikisee?

Artikkelin lukuaika: 4 minAsiantuntijablogi
Suomen automarkkinoilla on tapahtunut vuosien saatossa monia muutoksia, mutta yksi ilmiö on kehittynyt poikkeuksellisen hitaasti: henkilöautojen yksityisleasing. Vaikka yksityisleasingin suosio on kasvanut, sen osuus kaikista autohankinnoista on edelleen vaatimaton. Vuonna 2010 yksityisleasingin osuus oli vain 1.0%, kun taas vuoteen 2023 mennessä se on kasvanut 3.1%:iin, tippuen välillä joinain vuosina jopa alle prosenttiin kaikista henkilöautojen rekisteröinneistä.

Tämä herättää kysymyksen: miksi suomalaisten autoilijoiden suhtautuminen yksityisleasingiin on ollut näin varovaista? Kirjoittajana Drivalia Lease Finlandin Head of SME & Private Business Sami Sipilä.
Jaa tämä artikkeli

Tarjonnassa puutteita - yksityisleasing ei ole vielä vakiintunut vaihtoehto

Yksityisleasing on monelle suomalaiselle vielä täysin vieras tapa hankkia uusi auto. Yksityisleasingissa kyse on pitkäaikaisesta auton vuokraamisesta; käytät autoa kuin omaasi, maksat kiinteää kuukausiperusteista hintaa autosta tiedostaen kulujen ennakoitavuuden, et kanna huolta auton omistamiseen liittyvistä riskeistä, ja vaihdat auton uuteen sopimuskautesi päätteeksi.

Markkinoilla on myös monia osamaksurahoitukseen pohjautuvia tuotteita, joita markkinoidaan yksityisleasingina. Olennainen erottava tekijä on mahdollisuus lunastaa auto itselleen sopimusajan päätteeksi. ”Aidossa” yksityisleasingissa tätä vaihtoehtoa ei ole. Kuitenkin kyse on osamaksusta, johon on paketoitu auton huoltokustannukset osamaksuerän mukaan, ja jossa rahoitusyhtiö tarjoutuu päättämään osamaksusopimuksen ilman viimeisen erän maksamista, kun tietyt ehdot toteutuvat (auton kunto, sopimusaika ja ajomäärä). Ostaja voi toki lunastaa auton itselleen maksamalla viimeisen erän pois, mutta useampi ostaja käyttää mahdollisuuden hyväkseen ja palauttaa auton sen myyneelle liikkeelle. Rahoitusyhtiö käytännössä myy auton loppuvelan (viimeisen suuremman erän) ko. autoliikkeelle.

Yksi merkittävin syy yksityisleasingin hitaaseen kasvuun Suomessa liittyy tarjonnan hintamielikuvaan. Perinteinen osamaksurahoitus on vakiintunut ja tuttu vaihtoehto suomalaisille autoilijoille, ja monet pitävät sitä edelleen houkuttelevampana vaihtoehtona edullisemman hintamielikuvan takia.

Sami SipiläHead of SME & Private Business

Erityisesti edellisten vuosien ”nollakorkomaailma” on tukenut osamaksukauppaa, kun lainaraha on ollut ”ilmaista”. Alhaisten korkojen takia yksityisleasing on ollut toki myös nykyistä edullisempaa, mutta koska yksityisleasingissa korkokeskustelu jää kokonaan pois, on korkojen nousu tehnyt yksityisleasingista taas astetta mielenkiintoisemman vaihtoehdon osamaksupohjaisille tuotteille. Osamaksusopimukset ovat myös usein merkittävästi yksityisleasingsopimuksia pidempiä, mikä itsessään kasvattaa eroa tuotteiden hintamielikuvan osalta.

Yksityisleasing sisältää monesti normaalista käytöstä aiheutuvat huolto- ja korjauskulut, rengasuusinnat, vakuutukset sekä erilaisia lisäpalveluita, ja näiden kulujen lisääminen kuukausivuokraan aiheuttaa monesti harhan siitä, että yksityisleasing olisi osamaksua kalliimpi tapa hankkia auto, ja maksaa sen käytöstä aiheutuvat kulut. Todellisuudessa autoilun omistamiseen liittyvät kokonaiskustannukset ovat vain eri tavalla näkyvissä; osamaksulla hankittua autoa pitää myös huoltaa ja auton renkaat uusia. Vakuutuskin autoon pitää ottaa, ja moni käyttää myös renkaiden vaihtoon ja varastointiin eri liikkeiden palveluita. Osamaksun valinnut henkilö maksaa kaikki nämä kustannukset, kun ne tulevat eteen. Yksityisleasingin valinnut asiakas maksaa näistä palveluista osana auton kuukausierää, pystyen myös ennakoimaan autoilun aiheuttamia kustannuksia.

Toinen merkittävä syy on tuotteen saatavuus. Autoliikkeillä ei ole yhtä laajasti tarjottavanaan yksityisleasingtuotteita osamaksurahoituksen rinnalle, se on rajattu joihinkin tiettyihin malleihin, tai sitten leasingtarjouksen tuottaminen asiakkaalle on automyyjän näkökannalta liian hidasta, vaikeaa tai muuten epäselvää. Autoleasingyhtiöt tarjoavat monesti yksityisleasingtuotteitaan omien nettisivujensa kautta, jääden näin liian kauas niin loppuasiakkaasta kuin automyyjästäkin.

Kivijalka vahvana: Autokauppa pitää roolistansa kiinni

Vaikka yksityisleasing on kasvattanut osuuttaan autohankinnoista, suurin osa suomalaisista valitsee edelleen ostaa auton omakseen, joko pankkilainalla tai autoliikkeen rahoituskumppanin kautta. Lähes kaikki uuden auton ostajat myös tekevät ostopäätöksensä edelleen perinteisten kivijalkaliikkeiden lattialla. Ostopolku toki käynnistyy verkossa jo lähes kaikilla suomalaisilla, mutta ostopäätöstä ei ole nettiin vielä merkittävissä määrin siirretty – uuden auton hankinta on lähes kaikille valtava investointi, ja tätä päätöstä halutaan harkita huolella. Suomessa autokaupan ja -myyjän roolit ovat vahvoja, ja moni kuluttaja luottaa tuttuun tapaan hoitaa autokaupat ihmisen kanssa.

Autoliikkeet ovat keskeisessä roolissa autoalan ekosysteemissä; arvokasta hankintaa halutaan pohtia pitkään, moni kaipaa apua auton valinnassa ja varusteiden räätälöinnissä eikä digitaaliset ostopolut pysty vielä korvaamaan ihmisten (ostaja ja myyjä) välistä vuorovaikutusta tai sitä ”fiilistä”, jonka vain koeajon kautta autosta on saatavissa.

Rahoituksen merkitys autoliikkeille: Osamaksu merkittävä tulonlähde

Yksi syy osamaksurahoituksen suosioon on autoliikkeen tahtotila osamaksun tarjoamisesta asiakkaille; osamaksu on autoliikkeille merkittävä tulonlähde. Osamaksun tarjoaminen on vakiintuneena käytäntönä tullut osaksi autoliikkeen omaa kannattavuuslaskentaa, kun uuden auton myynnistä saatavat katteet ovat vuosien saatossa madaltuneet.

Autoliike neuvottelee rahoitusyhtiön kanssa heille tarjolla olevan rahan hinnasta, ja lisää oman osuutensa sisään ostettavan rahan hinnan päälle, muodostaen näin asiakkaan maksaman kokonaiskoron. Asiakas maksaa kokonaiskoron rahoitusyhtiölle, josta rahoitusyhtiö edelleen tilittää liikkeelle kuuluvan osuuden.

Yksityisleasingtuotteiden saatavuuden kasvattamiseksi autoleasingyhtiöt joutuvat pohtimaan uusia malleja kilpaillakseen osamaksutuotteen kanssa autoliikkeen palveluvalikoimassa.

Sami SipiläHead of SME & Private Business

Yksityisleasingin mahdollisuudet ja tulevaisuus

Vaikka yksityisleasing ei vielä ole vakiintunut osaksi suomalaisten autoilijoiden arkipäivää, sen mahdollisuudet ovat kasvussa. Entistä useampi suomalainen on halukas maksamaan palvelusta, ja samoin entistä useampi on valmis ajattelemaan auton hankintaa ja käyttämistä palveluna. Erityisesti työsuhdeautoilijoille yksityisleasing on tuttu konsepti: maksat kiinteän summan kuukaudessa ilman auton omistamiseen liittyvää huolta. Yksityisleasing myös yleisesti tarjoaa mahdollisuuden hankkia auto ilman suuria kertamaksuja (käsirahaa). Näin rahaa jää vaikka rahastoitavaksi tai sijoitettavaksi.

Monesti kuulee, että yksityisleasing ei ole mieluisa vaihtoehto koska koetaan että sopimuksesta ei pääse eroon ilman suuria ”sakkomaksuja”. Tämä on ymmärrettävä näkökanta, mutta kustannuksien näkökannasta jokainen hankintatapa osamaksusta leasingiin on saman tilanteen edessä: Jos uuden auton hankinnan jälkeen nopeasti, esim. vaikka 6kk hankintahetken jälkeen, on tarve päästä autosta eroon, ei osamaksusopimuksen rahoitusvelka varmasti kohtaa auton markkina-arvon kanssa. Näin ainakin normaalissa markkinatilanteessa tilanne on. Omaksi ostetun auton kanssa siitä vain saa vähemmän rahaa myytäessä kuin mitä siitä uutena maksoi. Leasingsopimuksessa taas joutuu maksamaan ennenaikaisesta sopimuspurusta aiheutuvia kustannuksia. Summat ovat monesti suuruusluokaltaan samoja, mutta toinen tuntuu rankaisulta ja toinen on ehkä vain helpompi hyväksyä.

Yksityisleasingin hiljainen nousu Suomessa voi saada lisävauhtia, kun kuluttajat alkavat yhä enemmän arvostaa helppoutta, ennakoitavuutta ja vaihtoehtoja perinteisten ostopäätösten rinnalla. Myös monelle vieraat käyttövoimat lataushybrideistä sähköautoihin lisäävät yksityisleasingin houkuttelevuutta, kun riski auton arvon säilymisestä on ulkoistettu. Nopeasti muuttuva poliittinen ympäristö voi myös aiheuttaa sen, että omaa autoa ei arvosteta automarkkinoilla enää entiseen tapaan. Näin on käynyt esimerkiksi diesel- moottorisille autoille Suomessa aiemmin.

Myös Suomen verottaja heittää oman lusikkansa soppaan yksityisleasingin osalta. Tarkemmin sanottuna kyse on niin sanotusta autoveron ALV-haitasta, mutta ytimekkäänä pidettävä blogipostaus ei nyt mahdollista tämän sopan avaamista enempää. Veroista puhuttaessa voi kuitenkin mainita sen, että ajoneuvovero, eli se vero mitä auton käytöstä maksetaan (eri asia kuin autovero, joka maksetaan uudesta autosta), kuuluu verottajan linjauksen mukaisesti ajoneuvon 1. haltijan maksettavaksi. Ajoneuvovero siis tulee jokaisen haltijan kantaa, riippumatta siitä onko auto yksityisleasingilla tai osamaksulla hankittu. Autoveroa maksetaan kertaluonteisesti vain Suomeen ensirekisteröitävistä autoista, mutta ajoneuvoveroa maksetaan kaikista autoista vuotuisesti.

Vaikka osamaksurahoituksen vahva asema jatkuu, yksityisleasingin potentiaali voi avata uusia mahdollisuuksia autokaupalle tulevaisuuden Suomessa. Kehittyvät markkinat ja muuttuvat kuluttajatarpeet voivat muokata autoalaa entistä monipuolisemmaksi ja joustavammaksi. Ja entistä monipuolisempia sekä joustavampia auton hankintatapoja tarvitaankin, jotta Suomen autokannan pitkään jatkunut ikääntyminen saadaan pysähtymään, ja kääntymään toiseen suuntaan. Tästä kiittäisi niin autoala, liikenneturvallisuus kuin ympäristökin.

Kirjoittajana Drivalia Lease Finlandin Head of SME & Private Business Sami Sipilä.

Julkaistu 5. helmikuuta 2024
Oliko tästä artikkelista apua?
5. helmikuuta 2024
Jaa tämä artikkeli